Một số công trình cuối năm 2017 của 4-acoustic

Đăng ngày 03-01-2018   |   Theo: Cát Vũ
Ban lãnh đạo 4-Acoustic dự khai trương một số công trình do công ty triển khai hệ thống âm thanh tại các tỉnh: Hải Dương, Vĩnh Phúc, Phú Thọ... các ngày cuối năm 2017.


Khai trương công trình có Hệ thống âm thanh do 4-Acoustic triển khai

Khai trương công trình có Hệ thống âm thanh do 4-Acoustic triển khai

Khai trương công trình có Hệ thống âm thanh do 4-Acoustic triển khai

Khai trương công trình có Hệ thống âm thanh do 4-Acoustic triển khai

Khai trương công trình có Hệ thống âm thanh do 4-Acoustic triển khai

Khai trương công trình có Hệ thống âm thanh do 4-Acoustic triển khai

Khai trương công trình có Hệ thống âm thanh do 4-Acoustic triển khai

Khai trương công trình có Hệ thống âm thanh do 4-Acoustic triển khai

Khai trương công trình có Hệ thống âm thanh do 4-Acoustic triển khai

Khai trương công trình có Hệ thống âm thanh do 4-Acoustic triển khai

Khai trương công trình có Hệ thống âm thanh do 4-Acoustic triển khai

Khai trương công trình có Hệ thống âm thanh do 4-Acoustic triển khai