Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Đăng ngày 18-10-2017   |   Theo: 4-Acoustic Việt Nam (tổng hợp)
4-Acoustic là đơn vị cung cấp hệ thống âm thanh cho buổi Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Mời các bạn xem một số hình ảnh khâu chuẩn bị cho buổi lễ quan trọng này.

Kỷ niệm 60 năm học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam

Kỷ niệm 60 năm học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam

Kỷ niệm 60 năm học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam

Kỷ niệm 60 năm học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam

Kỷ niệm 60 năm học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam

Kỷ niệm 60 năm học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam

Kỷ niệm 60 năm học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam

Kỷ niệm 60 năm học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam

Kỷ niệm 60 năm học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam

Kỷ niệm 60 năm học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam

Kỷ niệm 60 năm học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam

Kỷ niệm 60 năm học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam

Kỷ niệm 60 năm học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam

Kỷ niệm 60 năm học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam