4-Acoustic làm việc cùng đối tác Đức

Đăng ngày 21-10-2017   |   Theo: 4-Acoustic Việt Nam (tổng hợp)
4-Acoustic là phân phối chính thức, độc quyền 1 số sản phẩm Audio chuyên nghiệp tại thị trường Việt Nam. Trong một số công trình có sự tham gia tư vấn của các chuyên gia từ chính hãng sang hỗ trợ. 4-Acoustic cũng thường xuyên hiện diện tại các buổi triển lãm công nghệ âm thanh trong nước và quốc tế.

Dưới đây là một số hình ảnh làm việc giữa các bên:


4-acoustic và đối tác

4-acoustic và đối tác

4-acoustic và đối tác

4-acoustic và đối tác

4-acoustic và đối tác

4-acoustic và đối tác

4-acoustic và đối tác

4-acoustic và đối tác

4-acoustic và đối tác

4-acoustic và đối tác

4-acoustic và đối tác

4-acoustic và đối tác

4-acoustic và đối tác

4-acoustic và đối tác

4-acoustic và đối tác

4-acoustic và đối tác

4-acoustic và đối tác

4-acoustic và đối tác